Home

ICT middelen moeten bedrijfsprocessen vereenvoudigen en efficiënter maken.

Wat zou het voor de cifers van uw bedrijf betekenen als ICT werkelijk de verschillende bedrijfsprocessen eenvoudiger zou maken?

Hoeveel extra rendement is er te halen als uw bedrijfsprocessen efficiënter worden door een betere ICT ondersteuning?

De constante evolutie van de moderne ICT middelen maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen steeds toegankelijker en sneller te maken, tegen steeds dalende kosten. Vaak gaat dit niet op omdat de ICT niet in de pas van het bedrijf schijnt te lopen.

Als onafhankelijk bureau kunnen wij uw bedrijf helpen om haar ICT middelen beter benutten, toegankelijker en efficiënter maken, terwijl het kostenplaatje binnen grenzen wordt gehouden.

Wij helpen als strategische partner met uw vraagstukken over ICT, en om over uw ideeën te sparren.

Schalkx Consultancy is de strategische partner waarbij u terecht kunt over ICT advies voor het MKB. U kunt o.a. bij ons terecht voor het volgende:

  • Evalueren van de kosten van de ICT binnen uw bedrijf.
  • Diagnose maken van de “ruis” die door de ICT wordt veroorzaakt binnen de bedrijfsprocessen, en vervolgens naar oplossingen gaan zoeken.
  • Technische vragen antwoorden over nieuwe systemen en mogelijkheden.
  • Het toepassen van OpenSource software in uw bedrijf te evalueren.
  • Uitbreiden van bestaande systemen, implementatie van nieuwe systemen.
  • Helpen aansturen van technische ICT leveranciers.
  • Door middel van trainingen beter gebruik maken van de huidige ICT middelen binnen het bedrijf.
  • Om de IT diensten te optimaliseren, kunnen we de totale IT infrastructuur doorlichten om verbeterbunten te identificeren.

       Klik hier voor voorbeelden van onze praktijk.

Flexibele en transparante aanpak

Niet alle opdrachten en bedrijven zijn hetzelfde. Daarom staan we open voor een flexibele en transparante aanpak en kunnen we in overleg met de klant onze inzet plannen zowel part- als fulltime. Informeer vrijblijvend over de mogelijkheden.

Een intakegesprek is kosteloos en kan u een frisse kijk op uw ICT opleveren.

Inhoud syndiceren